Climate Savers: duurzaam computeren is óók een manier van MVO

Weet jij hoeveel milieubelastende materialen er in computers verwerkt zitten? En wat de broeikasgasuitstoot bij normaal computergebruik (normaal = de hele dag, laten we eerlijk zijn) bedraagt? Volgens een studie van de Verenigde Naties kost de vervaardiging van een
gemiddelde pc met een 17 inch crt-monitor minimaal 240 kilo aan fossiele
brandstoffen, 22 kilo chemicaliën en 1500 kilo water. Vergeet ook niet het lood, het arsenicum(!), het kwik en vele andere belastende stoffen. Omgerekend naar gewicht
komt dat neer op een gemiddelde auto, aldus de onderzoekers. Yikes!

Pjoeter


Climatesavers
De computerindustrie is goed bezig. De wens om zuinigere machines te maken begint concrete vormen aan te nemen door het Climate Savers-initiatief dat is gelanceerd door fabrikanten, overheden, milieuorganisaties en technologiebedrijven. Hoera! Google, chipfabrikant Intel hebben het initiatief verzonnen. Het moet leiden tot een lagere uitstoot van het broeikasgas kooldioxide. Ook de kosten van conputergebruik voor klanten moeten verlagen. Andere bedrijven zien ook de waarde van dit milieu-initiatief. Dell, Hewlett-Packard, Microsoft, IBM en het Wereld Natuurfonds hebben zich bij Climate Savers aangesloten.

Climate Savers kán natuurlijk een charme-offensief zijn van de techies. Maar vooralsnog geloof ik liever dat het een eerlijk, zinnig en en goed initiatief is om werkelijk een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Want als je nagaat hoeveel PC's er al in één straat staan...hoeveel kooldioxide-uitstoot is er dan in totaal, alleen al in ons land? En ach, wat is er mis met een charme-offensief? Zolang het maar deugt wat je doet.

Ik heb eerlijk gezegd nog geen supermilieuvriendelijke computer. Op dit moment heb ik een oude computer die ik tot grote snelheid heb laten opwaarderen. Nieuw werkgeheugen, grotere harde schijf, draadloos
netwerkkaartje...super. Met 'oude' materialen heb ik een goede machine
laten bouwen. Maar wanneer het tijd wordt voor een volgende, houd ik zeker rekening met milieuontlastende ingrepen. Want die uitstoot ben ik nog niet aan het beperken...dat is fase 2 in de MVO-aanpak van Eos Communicatie.