21.000 Nederlanders bezwijken door slecht milieu

Vandaag las ik op Nu.nl het bericht dat de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) stelt dat een slordige 21.000 Nederlanders het slachtoffer zijn van ons slechte milieu. Ik vind het een zeer schokkend cijfer. Als direct gevolg van de luchtvervuiling sterven jaarlijks (!) 3600 mensen. De doodsoorzaken die een causaal verband hebben met het milieu zijn ziektes als hart- en vaatziekten, kanker, aandoeningen aan de luchtwegen en ongelukken.

MilieuNatuurlijk is het niet altijd scherp te bepalen wanneer iemand een aandoening als kanker krijgt door het milieu of door bijvoorbeeld roken. Maar als je aan een doorgaande weg in hartje Den Haag woont, stijgt de kans natuurlijk aanzienlijk dat het niet zoveel te maken heeft met roken. Al is dat dan natuurlijk ook niet aan te raden.

De onderzoekers van de WHO hebben bij de vaststelling van de staat van het milieu niet alleen naar vervuiling gekeken. Ook werkomstandigheden, UV-straling, geluidshinder, landbouwtechnieken, klimaar, veranderingen in het ecosysteem, de mate van verstedelijking en menselijk gedrag waren ook factoren.

Groen Links reageerde zeer geschokt en riep de ministers Ab Klink (Volksgezondheid) en Jacqueline Cramer (Milieu) op het aantal slachtoffers nog in deze kabinetsperiode te halveren. Hoe dit bereikt zou kunnen worden, is nog niet duidelijk. Groen Links drong vandaag, naar aanleiding van het WHO-rapport, aan op een spoeddebat in de Tweede Kamer. De Kamer wacht eerst een brief van het kabinet af.

Ook ik schrik hiervan. Ik wist natuurlijk wel dat het niet meeviel. Maar deze cijfers...die raken me toch zeer. 21.000 mensen...dat is bijna 25 procent van alle inwoners van de gemeente Delft! Moet je je voorstellen dat je door de stad loopt en het op de markt ineens stiller is. Schokkend idee...en dat is maar goed ook. Do something about it!