Het Nieuwe Leren: techniek, content, didactiek

Hierbij deel 3 van mijn verslag van de bijeenkomst 'Het Nieuwe Leren en E-learning'. Draait het bij het nieuwe leren nu om de techniek, de didactiek of de mentaliteit? Een complexe kwestie waar al veel onderwijskundigen, technici en verandermanagers zich al over hebben gebogen. De keur aan antwoorden door de aanwezigen illustreerde ook de verschillende perspectieven. 

"Je geeft het individu de gelegenheid te leren waar en wanneer diegene dat wil. Het Nieuwe Leren geeft de gelegenheid hiertoe." Binnen het bedrijfsleven is het discutabel dat medewerkers zelf mogen bepalen wat ze leren. "Er moet wel een element van verplichting in zitten. Als je zegt "je mag helemaal zelf weten wat je leert”, dan geef je teveel vrijheid. Maar het is wél effectief wanneer iemand een specifiek persoonlijk ontwikkelplan heeft, dan kies je voor relevante studies. Als het goed is zit dat beleid in je HR-visie. Er zijn twee verschillende discussies: het nieuwe leren in het algemeen of met een specifiek einddoel in het bedrijfsleven." Een andere kwestie is kwaliteitsborging naar de standaarden van de Onderwijsinspectie. "Er moet ook voldaan worden aan de eisen van de onderwijsinspectie. En dat is terecht, met name als het bijvoorbeeld kennis over financiële diensverlening gaat." Dit zou pleiten voor een slimme match in actuele kennisbehoefte en kwaliteitsmonitoring. Laten we daar over discussiëren in de LinkedIngroep

Wat betreft didactiek werd ook gedoeld op goede implementatie: "Je moet een vast programma doorlopen, maar het gaat erom hoe je ermee om gaat en hoe je het laat aansluiten op leerstijlen." 

Andere opvallende stellingnames tijdens de sessie: 


  • "Het Nieuwe Leren gaat ook om het aantoonbaar maken van hetgeen dat geleerd is." 

  • "Wat voor mij belangrijk is, is de motivatie." 

  • "Het is belangrijk dat het is gericht op je eigen functie (ook evt. toekomstige functie) in het bedrijf. HRM is hier onlosmakelijk mee verbonden." 

  • "Leerlingen zijn het nog minder gewend dan volwassen leerders. De begeleiding is eigenlijk ook afhankelijk van leeftijd, het slagen van een leerproces is daar wel van afhankelijk. En laten we de schouderklopjes niet vergeten." (deze opmerking toont aan dat een op resp. jongeren en volwassenen toegespitste visie ontwikkeld zou moeten worden). 

  • "Ik mis nog even 2.0 in de discussie, het gaat om samenwerking, collaboration. En daar sta je toch voor bij e-learning en kenniswerken. Via nieuwe media kun je de hele dag door leren." 


Grote gemene deler was het gemak van e-learning en blended learning: "Het WAT wordt afgekaderd door het bedrijf, en het hoe-wat-wanneer wordt overgelaten aan de cursist" en "Een persoonlijk leerproces met samenwerking, dat is wat het onderscheidt van andere leerstijlen." 

René Persoon (A New Spring) gaf zijn visie op techniek in relatie tot e-learning: "De techniek is niet bepalend voor het succes van e-learning. Het gaat om de content, en de techniek moet functioneren. Maar wij gaan een stapje verder: wij hebben software die zich aanpast aan de student. Dat geeft succesgarantie." Nu vind ik persoonlijk dat dat wel klopt. Ik maak niet voor niets gebruik van de software van A New Spring. En nee, dit is geen reclamepraatje. Ik ondervind iedere keer als ik werk met de software dat ik er nog meer in thuis moet raken, maar zie absoluut het potentieel. Ik vind het fijn om de kracht van software te kruisen met mijn eigen expertise. :-)

Deze blogpost is een samenvatting van de stelling zoals besproken op de eerste live bijeenkomst (26 mei bij A New Spring te Rotterdam) van de Linkedin groep 'Het Nieuwe Leren en E-learning'. Ik bracht verslag uit van deze en andere thema's op verzoek van A New Spring. Dank voor de gastvrijheid!
Het volgende deel is: 'Blended learning en de rol van de docent'. Stay tuned!