Het Nieuwe Leren: blended learning en de rol van de docent

René Persoon van A New Spring merkte uit eigen ervaring dat de terugkoppeling van kennisoverdracht niet optimaal was. "We zijn de trainers gaan helpen de kennis over te dragen. We analyseerden de problemen en koppelden deze terug. Dat creëerde enorm draagvlak, waardoor docenten niet langer hoeven te leuren met hun kennis bij cursisten." 

Blended learning is de combinatie van e-learning met klassikaal onderwijs. Er is wat discussie over de definitie digitaal 1.0 of 2.0. Leerstrategie is belangrijk. Wat je met web 1.0 en 2.0 doet, dat vormt blended learning. En er moet een heel aantal functies in zitten. Dat moet passen in de strategie. Visies onder de aanwezigen: "Trainers zetten we aan voor sturing. Docenten zitten ook op feedback via het leermanagementsysteem. Ondersteuner van het leerproces met ONDER ANDERE kennisoverdracht. Ze vervullen meerdere rollen in het onderwijs. Dit betekent een fundamenteel veranderende rol voor trainers. Zij worden meer facilitators." 

Kijk ook eens: Do You Know Who I Am (YouTube)


Feedback op maat blijft wel heel belangrijk bij het opnemen en maken van kennis. Tegelijkertijd is de manier waarop dit in het onderwijsproces vorm krijgt aan verandering onderhevig: "Klassikale lessen worden minder gebruikt om sec de informatie over te dragen, maar om cursisten te assisteren in hun leerproces. De leerstof wordt vaker op andere momenten overgedragen. Door e-learning bijvoorbeeld." Ergo: mensen van vlees en bloed blijven noodzakelijk. Maar motivatie is evenzo onontbeerlijk. Martèn de Prez, mededirecteur A New Spring: "Ook de motivatie van de trainers om mee te gaan met het nieuwe leren is essentieel! Daar moeten zij ook bij geholpen worden, dit is een proces. Zie trainers als experts en facilitators. Verrijk het leerlandschap van de cursist." 

"Tijd is bij veel docenten nog steeds het probleem, want e-learning kost in hun beleving meer tijd. Zij zien het vaak nog als opeenstapeling digitaal EN klassikaal." Dit signaal is mogelijk inherent aan de zoektocht naar goede implementatie, en de zoektocht naar een slimme verdeling van informatiesoorten gekoppeld aan leermedia. René Persoon geeft aan dat kennis gekoppeld moet worden aan bij de inhoud passende media: "Het voorlezen van stof kan ook online in een filmpje. Je wil juist de verdieping zoeken in real life, niet in het droge overbrengen van de kennis." Martèn de Prez: "De beste overdracht van kennis via blended learning gaat eigenlijk het best door een trainer die eigenlijk consultant is." Norbert Riksman: "Vrijheid van leren zit in de motivatie. Het zelf willen doen omdat je zélf verder wil komen." Een stelling die nogal wat stof deed opwaaien: "Neem afscheid van trainers die er niet in mee willen!" (als je hierover wilt meediscussiëren dan kan dat hier!). En een andere uitdaging die het licht ziet bij de opkomst van e-learning: hoe kun je meer individuele tijd (quality time) creëren tussen docent en leerling? 

Trainers hebben het gevoel heel snel te moeten switchen omdat ze anders de boot missen op het gebied van Het Nieuwe Leren. Maar de enige weg is de evolutie. Iedereen heeft een verschillende hoevelheid tijd nodig om er mee bekend te raken en het eigen te maken. 

Deze blogpost is een samenvatting van de stelling op de eerste live bijeenkomst (26 mei bij A New Spring te Rotterdam) van deze Linkedin groep. Ik schreef deze samenvatting op verzoek van A New Spring. Kijk hier voor de details van deze bijeenkomst.