Mangrove schenkt project WeesWijzer professionele projectomgeving

't Is een mooie dag. Het Rotterdamse internetbureau Mangrove heeft vandaag een nog professionelere werkwijze mogelijk gemaakt voor MVO-project WeesWijzer. We mogen Mangrove Snapper bètatesten!

Mangrovesnapper
Mangrove Snapper is een volledig web based werkruimte, helemaal compleet met mogelijkheid tot documenten delen, agendabeheer, bloggen, foto's, een intern forum, mail, alles! Dit is mooi gereedschap op de bedrijfsvoering en interne werkzaamheden bij WeesWijzer goed in te richten. Heerlijk! Leuk dat bedrijven en mensen WeesWijzer een warm hart toedragen. Gaat mijn hart weer van open! :-) Bij deze bedank ik met name Robert Leefmans (directeur Mangrove) en Thamar Kiemel van Mangrove.

De kennisdeling naar doelgroepen blijft natuurlijk volledig open source, wat zoveel betekent als dat iedereen die dat graag wil, de mogelijkheid heeft om kennis te publiceren. Begin 2010 worden er wel nogal zichtbare aanpassingen gemaakt in de huidige media van WeesWijzer (WeesWijzer.NU en de WeesWijzerWiki).