Niet alleen ondernemers maken zich steeds meer zorgen over het broeikaseffect - en terecht!

De kranten stonden er vandaag bol van: we vinden het broeikaseffect een steeds groter probleem. In onderzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau zetten Nederlanders
het broeikaseffect op plaats vier, na bijvoorbeeld de zorg om oorlog en
terrorisme. Eerder stond het broeikaseffect nog op plaats negentien. RTL/Nieuws
berichtte
zaterdag over het rapport dat over enkele weken aan het
kabinet wordt aangeboden. Het nieuwsbericht zegt wel veel. Het is meestal zo dat wanneer de overheid onderzoek gaat doen naar bepaalde problemen, de aanleiding vaak al zó uit de hand is gelopen dat onderzoek eigenlijk overbodig is - en een oplossing vaak al te laat. Ik hoop dat dit wat dit betreft niet het geval zal blijken.

Klimaat_138Directeur Klaas van Egmond van het planbureau meldde in de
RTL-uitzending dat uit het onderzoek blijkt dat burgers bereid zijn te
betalen voor maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan als ze
maar merken dat iedereen meedoet. Hij geeft aan dat de overheid een sturende rol moet spelen.

Natuurlijk heb ik hier eerder deze week al melding van gemaakt, alleen was dit vanuit het perspectief van ondernemingen. Gelukkig zijn overige Nederlanders het met hen (eh, ons) eens. Het zou mooi zijn als meer ondernemingen (en overige landgenoten) een steentje gaan bijdragen aan verbetering van ons klimaat. Het idee dat een individu geen invloed heeft op dit proces is een misvatting. Zes miljard spaarlampen maken wél een verschil, zeg maar.