Social media voor professional organizers

Deze week mocht ik de leden van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) meer vertellen over hun kansen met social media. Hartstikke leuk, want het betrof uiteraard twee perspectieven: kansen voor de ondernemers (de organizers) en de beroepsvereniging.


ProforganizerxsVoor degenen die niet weet wat een professional organizer precies doet: deze begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte. Een professional organizer helpt keuzes te maken die je in staat stellen gestructureerder te denken en te werken, effectiever om te gaan met tijd, ruimte en middelen en meer grip op leven en energiebalans te krijgen. Voor degenen die meer weten van Lifehacking en slim gebruik van sociale online tools: je ziet de kansen al!De meeste organizers zijn zéér gestructureerd en ordelijk in hun werk. Terecht, want 'you have to practice what you preach', nietwaar. Toch is er nog veel laaghangend fruit voor deze beroepsgroep: kansen om hun benadering verder door te voeren. Verder zelfs dan het op orde brengen van werkplek, computerbestanden en gedachten (want gedachten liggen eigenlijk overal aan ten grondslag...). Ook op het gebied van internettoepassingen die efficiënter, kosten- en tijdbesparend kunnen werken. Ik vertelde de professionals meer over online samenwerken, de ins & outs van Twitter, onderling kennisuitwisselen met behulp van wiki's, ik gaf wat ad hoc advies over de website, toonde wat voorbeelden en gaf aan dat de belangrijkste voorwaarden bij gebruik van sociale media zijn: interactie, dialoog en Ga Waar Zij Zijn.

Social Media voor professional organizers on Prezi


Additioneel aan deze presentatie zou ik professional organizers de volgende weblinks nog willen aanreiken:
>> WikiSpaces | maak je eigen themawiki > 
>> Remember The Milk | Online takenbeheer, op je computer en je smartphone >
>> Lifehacking | Slimmer werken >
>> Datumprikker | Plan gemakkelijker een datum met een grote groep mensen > 
>> Getting Things Done | (bron: Wikipedia)
>> MailChimp | Eindelijk is het gemakkelijk om digitale nieuwsbrieven te verzenden! > 
>> Evernote | Onthoud alles - online >
>> MindMeister | gemakkelijker brainstormen >
>> 37Signals | werk gemakkelijker online > 

>> Skype | bespaar vergaderreistijd en vergader via videoconferencing >
>> SurveyMonkey | peil belangstelling of reacties via slimme online enquêtes >