Nonverbale communicatie: een nuttig instrument

Enkele jaren geleden bleek uit een studie van een Amerikaans onderzoeksinstituut dat de impact van een gesprek voor zeven (7!) procent gebaseerd is op verbale inhoud, voor 38 procent op stemkwaliteit en voor 55 procent op nonverbale communicatie.

Ergo:
Als je slechts voor 7 procent invloed hebt op basis van inhoud...kun je er maar beter voor zorgen dat je inhoud staat als een huis!

Als je voor 38 procent invloed hebt op een gesprek door je stemgeluid...wees je dan werkelijk bewust van hoe je boodschappen overbrengt!

Als je voor meer dan de helft afhankelijk bent van nonverbale communicatie...dank klinkt dat eng. Vaag. Maar het tegendeel is waar: iedereen kent het gevoel wel dat een situatie wel of niet goed aanvoelt. Ontwikkel daar een scherper gevoel voor. Vertrouw op je intuïtie en nonverbale signalen en neem deze overwegingen mee in je beslissingen. Het komt je projecten ten goede. Doe er je voordeel mee!