Meer kansen met Twitter

Twitter. Steeds meer bedrijven en individuen hebben een account op deze microblog-service. Ik ook, zoals te zien in de rechterkolom van deze blog. En op de hele blogosfeer krioelt het van de berichten over deze microblog. Hartstikke leuk dat Twitter, want je komt nog eens te weten wat je vrienden, concullega's en andere bekenden aan het doen zijn. En wat ze op vakantie doen, en dat ze al dan niet van broodjes tonijn houden (en andere volstrekt triviale informatie).

Tweet
Maar Twitter biedt méér kansen. Marketingkansen. Misschien dat ook dagblad Metro daarom ook een microblog is gestart. Een paar kansen van microbloggen op een rij:

1. Altijd snel op de hoogte: omdat steeds meer bedrijven Twitteren, krijg je via dit medium vaak supersnel nieuwe ontwikkelingen te weten. Ook reacties over deze ontwikkelingen. Vaak verspreiden nieuwtjes zich (in sommige kringen) éérst via Twitter, en daarna lees je er pas over op blogs, corporate websites, kranten en andere media.

2. Veel links naar relevante artikelen op blogs en sites. Om snel ideeën op te doen (of de bedenkers te vinden) heb je snel bronnen tot je beschikking.

3. Je kunt op een laagdrempelige, gemakkelijk te onderhouden manier contact hebben met je netwerk, op een informele toon. Sterker nog: er zijn hele Twitter-bijeenkomsten. Mensen die elkaar via Twitter kennen, spreken in groepen af in kroegen, op congressen of elders.

4. Als je samenwerkt met mensen op andere continenten, zie je ineens dat zij online zijn op de voor jou meest gekke tijdstippen. Toch zit er vaak een match in (eind van de Nederlandse werkdag is het begin van de New Yorkse werkdag), en zo houd je toch 'real time' contact.

5. Je ziet meteen wie van je netwerkgenoten bepaalde congressen bezoeken of zullen gaan bezoeken. Het maakt het gemakkelijk om afspraken te maken of snel kennis te delen.

6. Je kunt gemakkelijk zélf proefballonnetjes oplaten over je producten en/of dienstverlening. Voor feedback over je diensten (of plannen hiervoor) is het ook een goede toets. Ook als je een nieuwe publicatie online hebt, of een sponsoractie die aandacht behoeft, kun je een linkje leggen in je Tweet: men kan dan meteen doorklikken!

7. Je kunt elkaar vlot en laagdrempelig aanmoedigen als ondernemer. Een 'Tweet' is snel getypt.

8. Je krijgt snel hoogte van het soort Twitteraars waar je mee te maken hebt: zijn het kennisdelers of onzindelers? Hier kun je iets van opsteken.